NU_kestavaalampoa_varausjaluov_iso

W kominkach firmy NunnaUuni drewno jest spalane w sposób czysty i wydajny

Metoda spalania Golden Fire opracowana i opatentowana przez firmę NunnaUuni opiera się na dokładnym kierowaniu strumieniem powietrza. Dzięki temu w poszczególnych etapach spalania używana jest odpowiednia ilość powietrza. Stosowanie tej metody jest możliwe, ponieważ ruszt, który wykorzystujemy w naszych komikach posiada specjalne otwory i jest wyposażony w regulator gwarantujący, że na różnych etapach ogrzewania (od podpalania ognia do rozżarzonych węgli) poziom tlenu jest taki sam.

Kominki NunnaUuni równomiernie emitują ciepło w sposób ekologicznie czysty. Poprzez zastosowanie unikatowej, opatentowanej przez firmę NunnaUuni metody spalania drewna wyeliminowano emisję szkodliwej sadzy, dzięki czemu mamy czystsze powietrze. Metoda czystego spalania, którą opracowaliśmy, nosi nazwę Golden Fire (Złoty Ogień).

Kultaisen_Tulen_toimintaperiaate

Dzięki metodzie Golden Fire drewno jest gazowane i spalane w wysokiej, równej temperaturze od 800 do 1 200°C, co zwiększa wydajność energetyczną kominka i ogranicza emisję szkodliwych cząstek.
W kominkach z tradycyjnym rusztem średnio 1 kg na 15 kg drewna potrzebnego do rozpalenia nie jest spalany do końca i przekształca się w dym. Oznacza to, że generowanie ciepła w kominkach NunnaUuni z wykorzystaniem metody Golden Fire jest około 7% skuteczniejsze.
W podobny sposób stężenia cząstek, węglowodoru i tlenku węgla stanowią tylko ułamek spalin wydobywających się z kominków z tradycyjnym rusztem. W taki sposób nasze kominki nie przekraczają żadnych wartości granicznych emisji spalin, które obowiązują na terenie Europy. Wybierając firmę NunnaUuni, wspierasz ochronę środowiska. Kominki akumulujące ciepło są testowane zgodnie z normą CE EN 15250 (dotyczącą pieców/kominków akumulacyjnych). Test ten określa ilość energii cieplnej uzyskanej w trakcie jednego rozpalenia kominka. Pod uwagę brana jest rzeczywista wydajność cieplna kominka oraz emisja dymu/gazów w trakcie procesu spalania od momentu podpalenia drewna.

Mniej sadzy, więcej ciepła

Ten opatentowany przez firmę NunnaUuni system doprowadzania powietrza powoduje, że drewno jest spalane w kominku w wyjątkowo wysokiej temperaturze. Wysoki i stały poziom ciepła – przy temperaturze spalania dochodzącej nawet do 1.200°C – eliminuje powstawanie szkodliwych gazów spalinowych. W kominku nie pozostają żadne niespalone resztki materiału opałowego ani nie wydobywa się z niego kopcący dym. Dlatego sadza, która jest izolatorem ciepła, nie obniża zdolności kominka w zakresie akumulacji ciepła, gdyż nie gromadzi się na wewnętrznych ścianach kominka.

 

Golden Fire – nowa metoda gazowego spalania drewna

  1. Aby podtrzymywać proces spalania gazowego, powietrze pierwotne jest doprowadzane pod drewno przez małe otwory w ruszcie. Spalanie to, które jest procesem prawie stałym, powoduje równomierne zgazowanie drewna tak, że wyeliminowana zostaje jego nadmierna gazyfikacja.
  2. Pod ruszt doprowadzane jest także powietrze wtórne, które „otacza” proces gazowego spalania drewna tam, gdzie jest ono wstępnie ogrzewane. Wstępnie ogrzane powietrze miesza się z gazami drzewnymi nad drewnem, podnosząc temperaturę spalania tych gazów do ustalonego poziomu (800 – 1 200ºC). Wysoka i stała temperatura spalania gwarantuje wysoką sprawność zarówno w zakresie wytwarzania ciepła, jak i czystości spalin.
  3. Powietrze pierwotne i wtórne przepływając pod rusztem chłodzi jego konstrukcję

Twój węch powie Ci to samo, co potwierdziły badania naukowe

Dzięki zastosowaniu unikatowej metody spalania, proces spalania w kominkach NunnaUuni jest ekologicznie czysty. Dzięki minimalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wykorzystaniu ekologicznego paliwa jakość powietrza nie ulega pogorszeniu, co sprawia, że dla wielu alergików i ludzi chorych na astmę życie staje się łatwiejsze. Kominki NunnaUuni również racjonalnie zużywają drewno, wykorzystując w zrównoważony sposób energię, której jest ono nośnikiem, co pozwala oszczędzać zasoby drewna opałowego oraz chronić środowisko naturalne.

hiukkaspaastokaaviot_ENG