NU_kestavaalampoa_injektori_iso

Akumulacja ciepła przekłada się również na sprawność cieplną lekkich kominków

Firma NunnaUuni opracowała skuteczny system akumulacji ciepła i jego długotrwałego wydzielania również dla lżejszych kominków, które opracowano po wielu latach prób i badań. Nazywamy je kominkami iniektorowymi. Ich najważniejszym elementem jest iniektor.

Iniektor szybko przesyła ciepło wytworzone w trakcie spalania do struktury steatytów, które wykazują wysoką sprawność cieplną i umożliwiają obniżanie temperatury spalin do bezpiecznego poziomu. Kominek iniektorowy uwalnia nagromadzone ciepło, rozprowadzając je równomiernie i przez długi czas w taki sam sposób jak większe kominki steatytowe.

Kominek iniektorowy kontroluje temperaturę spalin i obniża ją do bezpiecznego poziomu.
Dowiedz się więcej na temat kominków iniektorowych i ich obsługi, klikając tutaj

InjektoriHormilammot

 

Average temperature of smoke gases
going to the flue.

 

Over a distance of just one metre, the
injector fireplace captures and stores the
majority of thermal energy produced.

 

Temperature of the smoke gases in the
fire chamber.