Tulisijan_kaytto_alasivu_polttopuut

Wartości kaloryczne poszczególnych gatunków drewna różnią się od siebie

Do ogrzewania używaj wyłącznie suchego drewna. Pali się ono najlepiej i ma najlepszą sprawność cieplną. Jeśli drewno jest wilgotne, wydajność kominka jest ograniczona i zwiększa się emisja cząstek. Wilgoć, która odparowuje z mokrego drewna może skraplać się na powierzchni przewodów dymowych, co ogranicza ciąg powietrza.


Energia uzyskiwana z drewna przy zawartości wody wynoszącej 25% lub 40%


Z powyższego wykresu można odczytać, o ile więcej drewna trzeba spalić w porównaniu z drewnem brzozowym, aby uzyskać tę samą ilość energii.

Przykład: aby uzyskać tę samą ilość energii, musisz spalić około 40% więcej drewna olchowego niż brzozowego.

Drewno opałowe jest osuszane poprzez składowanie świeżo ściętego i pociętego drewna w przewiewnym miejscu osłoniętym od deszczu. Czas suszenia różni się w zależności od gatunku drewna. Suche drewno po uderzeniu kłody o kłodę wydaje wyraźny, trzeszczący dźwięk. Drewno do palenia trzeba przynosić do domu co najmniej 2 dni wcześniej.

Nie wolno palić drewna impregnowanego, płyt wiórowych, kartonów po sokach ani kolorowych magazynów, ponieważ podczas spalania wydzielają one substancje szkodliwe zarówno dla kominka, jak i środowiska.