Tulisijan_kaytto_palaminen_iso

Do spalania potrzeba dużej ilości powietrza

Przed rozpaleniem ognia sprawdź, czy w kominku jest wystarczająca ilość powietrza spalania i odpowiedni ciąg powietrza. Możesz sprawdzić na zimnym kominku, czy jest odpowiedni ciąg. Uchyl w tym celu drzwi kominka i podpal zapałkę. Jeśli płomień nie zwraca się w stronę komory spalania, wewnątrz przewodu kominowego nie ma odpowiedniego ciągu. W takim przypadku wysuń szufladę na popiół i rozgrzej przewód kominowy np. opalarką lub podpaloną gazetą.

Drewno do spalenia potrzebuje dużej ilości powietrza. Ułóż je w komorze spalania w taki sposób, aby powietrze spalania mogło wokół niego swobodnie krążyć. Prawidłowe sposoby ułożenia i ilości drewna można znaleźć w instrukcjach użytkowania poszczególnych kominków. Do rozpalania ognia użyj mniejszych kłód o średnicy od 3 do 5 cm (w przypadku kominków z kuchenkami maks. 3 cm). Ułóż je luźno i dodaj rozpałkę (część włóż pomiędzy kłody, a część połóż na górze). Najlepszą rozpałką są podarte i pogniecione gazety. Do rozpalania ognia nie wolno używać paliwa do zapalniczek.

Uwaga! Drewno w kominkach steatytowych firmy NunnaUuni należy zawsze podpalać od dołu.

Podpalanie drewna od dołu najlepiej odpowiada metodzie spalania opracowanej przez NunnaUuni. Metoda Złotego Ognia opiera się na dokładnym kierowaniu strumieniem powietrza, dzięki czemu w poszczególnych etapach spalania używana jest odpowiednia ilość powietrza. Dzięki metodzie Złotego Ognia drewno jest gazowane i spalane w wysokiej, równej temperaturze od 800 do 1 200°C, co zwiększa wydajność energetyczną kominka i ogranicza emisję szkodliwych cząstek.

Przed rozpaleniem ognia należy zawsze dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania kominka i stosować się do zawartych w niej zaleceń.

Szybkie spalanie żaru sprawia, że ogrzewanie jest wydajniejsze

Dołóż drewno po spaleniu około połowy uprzednio włożonych kłód. Tym razem mogą być one większe (śr. od 8 do 10 cm, w przypadku kuchenek od 5 do 8 cm). Przestrzegaj ilości drewna i czasów ogrzewania, które określono w instrukcji użytkowania poszczególnych kominków.

W trakcie ogrzewania upewniaj się, czy ciąg jest odpowiedni. Jeśli jest zbyt słaby lub jeśli powietrza spalania jest zbyt mało, w przewodach dymowych i przewodzie kominowym może odkładać się sadza i węgiel. Odkładający się węgiel ogranicza zdolność akumulacji ciepła i może powodować zagrożenie pożarowe. Ciąg jest odpowiedni, gdy drewno pali się równomiernie, płomień jest jasny, a odgłos spalania stabilny.
W trakcie ogrzewania dbaj o to, aby drzwi kominka były zamknięte. Nie zostawiaj palącego się drewna bez nadzoru.

Etap żarzenia rozpoczyna się po spaleniu połowy włożonego drewna. Ogrzewanie jest najbardziej wydajne, gdy żar wypala się szybko. Możesz przyspieszyć spalanie poprzez zwiększenie przepływu powietrza przez żar (tj. odpowiednią konfigurację kominka) lub podsycanie żaru.
Podczas spalania żaru wytwarza się niebezpieczny tlenek węgla. Gdy cały żar wypali się i przestanie się tlić, zamknij klapę przewodu kominowego.