tuotteet_asennus_653x224

Instalacja kominka

Dostawa kominków firmy NunnaUuni zawsze obejmuje montaż kominka i podłączenie go do istniejącego przewodu kominowego. Instalację wykonuje monter upoważniony przez firmę NunnaUuni lub lokalnego importera firmy. Jeśli kominek zainstaluje osoba nieupoważniona, gwarancja jest nieważna.

Monter firmy NunnaUuni przychodzi do Twojego domu w uprzednio ustalonym terminie, aby zainstalować kominek. Lokalny sprzedawca NunnaUuni poinformuje Cię o przybliżonym czasie trwania instalacji, ewentualnych usługach dodatkowych lub warunkach instalacji. Instalacja podstawowego kominka zajmuje 1-2 dni robocze.

Poza dostawą kominka możesz wykupić inne usługi świadczone przez Twojego lokalnego sprzedawcę. Może to być na przykład demontaż, wykonanie podbudowy lub kładzenie płytek. Usługi te mogą być różne w zależności od sprzedawcy.

Instalacja kominka firmy NunnaUuni, który jest połączeniem kilkusetletniej tradycji i najnowszej wiedzy technicznej, jest sztuką wymagającą specjalnych umiejętności.